Новости

Favicon: Jauni likumi Subscribe URL: http://www.likumi.lv/rss/likumi.xml

Site Link URL: Likumi.lv - Likumi

Description: Jauni likumi

Grozījumi Imigrācijas likumā


Grozījumi Imigrācijas likumā 2018/07/04 16:00

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā


Grozījumi Vispārējās izglītības likumā 2018/07/04 16:00

Par Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām Kigali grozījumiem


Par Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām Kigali grozījumiem 2018/07/04 16:00

Grozījumi Pasta likumā


Grozījumi Pasta likumā 2018/07/04 16:00

Par Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu


Par Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu 2018/07/04 16:00

Grozījumi Kriminālprocesa likumā


Grozījumi Kriminālprocesa likumā 2018/07/04 16:00

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā


Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā 2018/07/04 16:00

Grozījumi Valsts civildienesta likumā


Grozījumi Valsts civildienesta likumā 2018/07/04 16:00

Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā


Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā 2018/07/04 16:00

Par 2004. gada Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību


Par 2004. gada Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību 2018/07/04 16:00

Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"


Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām" 2018/07/04 16:00

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā


Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 2018/07/04 16:00

Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"


Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 2018/07/04 16:00

Likteņdārza likums


Likteņdārza likums 2018/07/04 16:00

Fizisko personu datu apstrādes likums


Fizisko personu datu apstrādes likums 2018/07/04 16:00

Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā


Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā 2018/07/04 16:00

Grozījumi Paziņošanas likumā


Grozījumi Paziņošanas likumā 2018/07/04 16:00

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"


Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 2018/07/04 16:00

Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā


Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā 2018/07/04 16:00

Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā


Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā 2018/07/04 16:00