Cenas

  Ekspertīžu darbības jomu saraksts un cenas par darbu Cenas par darbu, Ls
1 Tehniskās apsekošanas un neatkarīgās ekspertīzes veikšana ēku celtniecības un montāžas darbiem, inženierkomunikācijām, remontam un citiem pakalpojumiem ; 120-280 Ls
170,74-398,40 €
2 Dzīvokļū, ēku siltuma zudumu iemeslu noteikšana, bojājumu vietu atklāšana, siltumizolācijas defektu noteikšana, izmantojot infrasarkano siltuma uztvērēju; 60-180 Ls
85,37-256,1 €
3 Iekšējo parametru (temperatūras un relatīvā mitruma), mērījumi, iekštelpu gaisa parametru atbilstību
normatīvajām  sanitārajām prasībām;
60-160 Ls
85,37-227,66 €
4 Pelējuma un pelējuma sēnīšu parādīšanās uz sienu iekšējām virsmām iemeslu noteikšana un ieteikumi
to novēršanai;
160-220 Ls
227,66-313,03 €
5 Esošo ēkas apkures sistēmu un siltummezglu apskate un darbības analīze ar nolūku noteikt sistēmas iespēju nodrošināt iekštelpu gaisa normatīvo  temperatūru apkures sezonā; 160-280 Ls
227,66- 398,40 €
6 Esošo vēdināšanas  sistēmu pārbaudi,  rekomendāciju sniegšana iekštelpu mikroklimata  uzlabošanai; 160-480 Ls
227,60-683 €
7 Būvdarbu apjomu un kvalitātes pārbaude pēc namu pārvalžu un nekustamo  īpašumu īpašnieku pieteikumiem; 120-560 Ls
170,74-796,81 €
8 Objektu apsekošana un zaudējumu noteikšana pēc īpašuma bojājumu gadījumiem (saliešana, ugunsgrēks, un citi bojājumi) 120-200 Ls
170,74-284,57 €
9 Nekustamā īpašuma piedāvājumu izvērtēšana, tehniskā apsekojuma veikšana un  juridiskās reģistrācijas noformēšana Latvijas Republikā. līguma cena
10 Automobiļu tehniskā ekspertīze – krāsojuma kvalitātes pārbaude. 35-85 Ls
48,07-120,94 €
11 Mēbeļu ekspertīze 100-220 Ls
142,28-313,03 €

Iesniegums